Wees de verandering die jij wilt zien in jouw organisatie

De maatschappij heeft creativiteit meer dan ooit nodig. Organisaties hebben creativiteit meer dan ooit nodig. We staan de komende decennia voor grote uitdagingen. Oude systemen, diensten en producten volstaan niet meer. Er is behoefte aan vernieuwing en innovatie. Hiervoor is een cultuur nodig waarin nieuwe ideeën ruimte krijgen, waarin medewerkers creatief en flexibel zijn en waarin teams leren door te experimenteren.

Vasthouden aan het oude heeft nooit iets nieuws gebracht. Deze tijd vraagt om creative changemakers. Mensen die bereid zijn de handschoen op te pakken en positieve verandering te faciliteren. Door een visie te ontwikkelen op de toekomst van werk, door een rolmodel te zijn, door inspirerend leiderschap in plaats van klassiek management, door een creatief werkklimaat te creëren, door te groeien.

Voel jij je geroepen om actief bij te dragen aan een nieuw soort cultuur in jouw organisatie?

Wil jij in jouw organisatie patronen doorbreken en bijdragen aan een creatief werkklimaat? 

Dan is de Creative Changemakers Class voor jou! Zes maanden. Zes Thema’s. Zes interactieve trainingsdagen én coaching.

Breng zelf de cultuurverandering op gang die jij in jouw organisatie wilt zien.

Creativiteit, innovatie en ideeënvorming: dat zijn dé vaardigheden van de beroepsbevolking van de toekomst. 

Een Creative Changemaker draagt bij aan een creatieve, innovatieve organisatiecultuur door in het dagelijks handelen te kijken naar de ruimte tussen de regels en te kiezen voor een creatieve aanpak. Creativiteit bevordert vindingrijkheid, zet aan tot experimenteren en helpt om tot frisse oplossingen te komen voor de uitdagingen die de organisatie heeft.

De Creative Changemakers Class is een uniek ontwikkeltraject. Een mix van opleiding en coaching.

In dit opleidingstraject leer je hoe je creativiteit kunt inzetten om zakelijke doelen te bereiken, hoe je oude patronen kunt veranderen en hoe je omgaat met weerstand of belemmerende overtuigingen.

Creëren doe je met de keuzes die je maakt, met de ruimte die je schept, met creëren van chaos in de orde en orde in de chaos. Creëren gaat over ontwerpen. En dan bij voorkeur op zo’n manier dat iedereen er energie van krijgt.

Creatief zijn als organisatie kun je leren. Het is een kwestie van goede ideeënvorming én uitwerken. Want innovatie komt pas tot stand als je ook echt aan de slag gaat met nieuwe ideeën. Onderzoek je toffe ideeën samen. Werk ze uit. En implementeer ze. Dan kunnen goede ideeën echt impact maken.

Leer van Inspirerende Koplopers
in Creativiteit en Organisatievernieuwing.

Leer van Inspirerende Koplopers
in Creativiteit en Organisatie-
vernieuwing.

“Wat mijn deelname me heeft opgeleverd? Ik weet nu dat ik alles al in me heb om verandering te brengen. Door tijdens het programma omringd te zijn met gelijkgestemden, door nieuwe dingen te proberen en de focus op een voor mij prettige en creatieve manier van werken te hebben, laat ik het nu ook naar buiten komen. Ik ben van alles gaan doen binnen de organisatie en dat heeft positief uitgepakt. Ik sta inmiddels bekend om mijn creativiteit, oplossingsgerichtheid en de vaardigheid om mensen te verbinden.”

Mariëlle van der Berg – Aerts

Onderwijsadviseur innovatie bij Defensie

“Doordat ik al eens bij Chaos in de Orde het werkfestival was, wist ik wat ik ongeveer kon verwachten in dit programma. De Creative Changemakers Class is de investering zeker waard. Binnen mijn organisatie word ik nu vaak gevraagd om online sessies te helpen voorbereiden. Dit doe ik samen met mijn collega en het gaat hartstikke goed. Ook heb ik nu de gereedschappen om mijn boodschap met creatieve middelen, zoals een tekening of een animatie, te ondersteunen. Iets dat ik daarvoor niet deed.”

Sander Eising

Relatiemanager bij woningcorporatie Mercatus

“Ik heb dit programma als heel waardevol ervaren. Mijn zelfvertrouwen als veranderaar is gegroeid en mijn ambitie op het werk is veranderd. Ik had een bepaalde groei in functies voor ogen, maar door de Creative Changemaker Class wil ik graag de kant van innovatie op. Ik organiseer nu inspiratiesessies voor het team en ik ben aan het kijken hoe ik dat kan uitbreiden richting de hele organisatie. De eerste stappen ben ik al aan het zetten samen met een collega. Wat ook leuk is, is dat ik kan sparren met deelnemers uit de groep die hier al ervaring mee hebben.”

Roos van der Meer

Communicatieadviseur

CREATIVE CHANGEMAKERS Class

[ook in company mogelijk]

Deze opleiding is uniek in Nederland. Nergens anders is er zoveel aandacht voor de mindset, kennis en praktische skills die nodig zijn in vooruitstrevende organisaties.

Omdat organisaties niet anders veranderen dan ‘mens voor mens’, vergroten wij het zelfvertrouwen van mensen die zichzelf kunnen zien als creatieve koplopers, vernieuwers & veranderaars.

Jij bent hier. Dat betekent waarschijnlijk dat jij voor jouw organisatie het allerbeste wilt. Dat je toffe ideeën hebt, dat je ziet dat het anders kan. Of liever nog, beter! Jij bent een friskijkende dwarsdenker die van binnenuit beweging wil creëren. Jij wilt actief bijdragen aan een inspirerend en creatief werkklimaat en je collega’s hierin betrekken. Je bent bereid om daarin naar je eigen rol te kijken en je eigen inspirerende leiderschap te ontwikkelen.

Het programma

De belangrijkste cultuurpijlers van een 21e eeuwse werkcultuur zijn: ondernemerschap, creativiteit, innovatie, werkgeluk en authenticiteit. Deze opleiding helpt jou om in je huidige rol te groeien, door aan al deze pijlers te werken.

Na dit halfjaarprogramma heb je de juiste mindset, beschik je over vaardigheden die je nu en in de toekomst helpen om meer waarde toe te voegen en ben je klaar om jouw collega’s te betrekken in kleine of grote experimenten. Zo werk je samen met je collega’s aan een innovatieve, inspirerende werkcultuur.

Verwacht in de Creative Changemakers Class actie en interactie. We brengen zelf ook het nieuwe werken in praktijk: leren door te doen. Dat betekent: niet alleen met je hoofd, maar ook met je hart, stem en handen. We voeden je met nieuwe kennis en inzichten, inspiratie en praktische handvatten.

Na iedere sessie krijg je een reflectieopdracht, om te groeien in jouw unieke werksituatie. Altijd laagdrempelig en qua tijdsinvestering behapbaar. Zo neem je de tijd om wat je hebt gehoord en ervaren ook daadwerkelijk te integreren.

opleidingsdag 1

Intrapreneurschap – Verandering begint bij jezelf

Als jij in een inspirerend en creatief werkklimaat wilt werken, kun je afwachten tot je omgeving verandert, of je kunt zélf de verandering zijn die je in je omgeving wilt zien.

In de eerste sessie hebben we het over intrapreneurschap. Een ondernemende houding waarmee je van binnenuit, bottom-up kunt werken aan een creatieve organisatiecultuur.

Deze class geeft je verhelderende inzichten die je helpen om voor te troepen uit te lopen:

 • Je krijgt inzicht in cultuur: Wat is het? Wat houdt cultuur in stand?
 • Je onderzoekt de cultuur in jouw organisatie: wat zijn kenmerkende elementen?
 • Je brengt jouw eigen rol en ambities in kaart
 • Je werkt aan je persoonlijke visie en stelt doelen om een katalysator te zijn voor innovatie in jouw organisatie

opleidingsdag 2

Innovatie en georganiseerde creativiteit

In een organisatie, of als je werkt met groepen, heb je altijd te maken met anderen als je iets voor elkaar wilt krijgen. Hoe verhoud je je als Creative Changemaker tot anderen, hoe krijg je ze mee? In deze sessie gaan we aan de slag met groepsdynamiek en alle uitdagingen die daar bij komen kijken.

Deze sessie helpt je om meer stevigheid te ontwikkelen, als Creative Changemaker in relatie tot je omgeving:

 • Je leert aansluiten op verschillende type collega’s en hun behoefte
 • Je leert automatische patronen in een groep te doorbreken
 • Je wordt bewust van je eigen rol in het groepsproces
 • Je leert voor zakelijke doelen creatieve sessies te ontwerpen, die aansluiten bij de verschillende behoeften in een groep

opleidingsdag 3

Veranderverhalen inzetten

Inspirerende leiders doen een beroep op verbeeldingskracht, om te zorgen dat hun missie een gedeelde missie wordt. Onze verbeeldingskracht maakt de mens uniek. Olympisch sporters, astronauten en ondernemers zijn het erover eens: eerst de visie, dan het resultaat. Als je voor je ziet waar je naar toe wilt, heb je een reden om in beweging te komen.

Elkaar informeren draagt niet bij aan een cultuur vernieuwing. Elkaar inspireren wel. De taal die je gebruikt heeft invloed op het draagvlak voor jouw ideeën, of veranderingen in de organisatie.

Deze sessie staat in het teken van jouw persoonlijk leiderschap en hoe jij kunt inspireren met verandertaal.

 • Je krijgt inzicht hoe je kunt stoppen met informeren en starten met inspireren
 • Je oefent met verandertaal en veranderverhalen
 • Je leert hoe je met storytelling collega’s meeneemt, zodat ze je visie begrijpen en kunnen omarmen
 • Je leert hoe je met persoonlijke veranderverhalen sneller draagvlak creëert voor veranderingen en vernieuwing

  opleidingsdag 4

  Betere samenwerking door het voeren van visuele conversaties

  In organisaties wordt sterk geleund op verbale taal. We overleggen om ideeën te vormen, elkaar te informeren, af te stemmen, afspraken te maken etc. Nederlanders besteden gemiddeld een kwart van hun werktijd aan overleg. Een organisatie waarin veel wordt gepraat ontwikkelt een praatcultuur. Semantische discussies met veel containerbegrippen en jargon staan innovatie in de weg. Daarvoor is juist behoefte aan een concreet, gezamenlijk beeld.

  In deze class leer je door middel van visuele communicatie beter samen te werken:

   • Je leert hoe je direct tot de verbeelding van collega’s spreekt, zodat ze je visie begrijpen en kunnen omarmen
   • Je leert de basis van visuele communicatie door middel van zakelijk tekenen
   • Je leert hoe je een conversatie concreet en tastbaar maakt met beelden
   • Je leert concrete visuele werkvormen toe te passen
   • Je bent in staat zelf een visuele werkvorm te ontwerpen, voor jouw eigen vraagstuk

   

  opleidingsdag 5

  Overtuigingen en sleutels tot groei

  Of je nu wilt of niet: je hebt in je leven ongemerkt heel wat overtuigingen opgedaan. Overtuigingen die je vertrouwen geven, maar ook overtuigingen die dat vertrouwen onderuithalen. Overtuigingen die je dienen en overtuigingen die je in de weg staan.

  Dit geldt voor jou, maar net zo goed voor de collega’s met wie je werkt en van wie je misschien zelfs afhankelijk bent als je wilt innoveren.

  In deze class gaan we aan de slag met jouw eigen mindset én leren we je hoe je je positieve invloed op anderen kunt vergroten:

  • Je krijgt inzicht in de (vernietigende) kracht van gedachten
  • Je neemt belemmeringen onder de loep die een organisatievernieuwing in de weg staan en leert ze omzetten naar constructieve overtuigingen
  • Je leert wat jij kunt doen om je cirkel van invloed te vergroten zodat je sneller draagvlak creëert voor veranderingen en vernieuwing

   opleidingsdag 6

   Intern een creatieve beweging op gang brengen

   Het wordt tijd om de kennis, inzichten en tools die je hebt gekregen te integreren in je werk.
   In je eentje een verandering op gang brengen is eenzaam. Je hebt gelijkgestemden om je heen nodig, die elkaar voeden, motiveren en samen kunnen lachen om een mislukt experiment.

   In deze class leer je hoe je een beweging kunt vormgeven:

   • Je krijgt inzicht in positieve effecten van een creatieve community
   • Je krijgt handvatten om in jouw organisatie een creatieve community te starten, zonder dat het ten koste gaat van je werk
   • Je leert hoe je onder én boven de radar beweging creëert
   • Je gaat aan de slag met een haalbaar initiatief dat zonder budget te realiseren is

   Word onderdeel van een
   Bruisende, Bliksemse Movement.

   “Door te kunnen sparren met gelijkgestemden die bij andere organisaties werken en door te reflecteren op mijn eigen gedrag, ben ik me nog bewuster geworden van wat ik doe en waarom ik dingen doe. Ik ben scherper geworden in signaleren en analyseren van patronen en gedrag bij mijzelf en in de organisatie. Daarover ga ik in gesprek en dat doe ik nu authentieker en veel meer vanuit mezelf. En dat werkt superfijn. Voor mij, maar ook door mijn omgeving wordt het gewaardeerd.”

   Sabine van den Oever

   Business Change Manager bij Stichting Achmea Rechtsbijstand

   “De sessies zitten goed in elkaar. De inhoud ligt dicht bij me en daardoor kon ik het me makkelijk eigen maken. Het programma is dynamisch, de setting met gelijkgestemde zielen een thuiskomen. Ik ben nooit teleurgesteld, in elke sessie werd aan mijn verwachtingen voldaan.”

   Mariska Vonck

   Provincie Antwerpen

   “Toen ik over de Creative Changemakers Class las, had ik een Eureka-moment: alles wat ik de afgelopen tijd aan wensen had opgebouwd, kwam terug in het programma!
   De toegevoegde waarde heb ik op verschillende manieren ervaren. Ik heb inspiratie gekregen om dingen op een andere manier te doen en daarmee geoefend. Ik heb daardoor meer zelfvertrouwen gekregen om buiten de kaders te stappen. Als bonus heb ik in de Class een netwerk opgebouwd met gelijkgestemden uit andere organisaties. Dat is superfijn voor het sparren. Dat heeft me trouwens ook geholpen om gelijkgestemden binnen mijn eigen organisatie te herkennen.”

   Anne Dekker

   Informatiecoördinator bij Waterschap Scheldestromen

   Praktische informatie

   Elk jaar zijn er meerdere instapmomenten. De groepen zijn klein, zodat er veel persoonlijke aandacht is. Het animo voor deze opleiding is groot. Schrijf je daarom tijdig in. Je kunt hieronder de komende startdata zien en een informatiebrochure downloaden.

   De dagen vinden plaats van 10.00-17.00 in het Huis van Verbeelding:
   Spijkermakersstraat 101, 2512 ET Den Haag.
   Perfect bereikbaar met openbaar vervoer.

   Startdata en investering

   Start september 2022

   Sessie 1 – 15 september 2022
   Sessie 2 – 13 oktober 2022
   Sessie 3 – 17 november 2022
   Sessie 4 – 12 januari 2023
   Sessie 5 – 16 februari 2023
   Sessie 6 – 16 maart 2023

   Investering € 2350 ex BTW

   Inclusief:

   • zes interactieve opleidingsdagen, met verschillende trainers
   • een groepscoach die beschikbaar is voor vragen of uitdagingen tussendoor
   • twee keer 1 op 1 coaching
   • drankjes, lunch en versnaperingen
   • professioneel verzorgde materialen
   • besloten community

   Start januari 2023

   Sessie 1 – 17 januari 2023
   Sessie 2 – 24 februari 2023
   Sessie 3 – 21 maart 2023
   Sessie 4 – 18 april 2023
   Sessie 5 – 16 mei 2023
   Sessie 6 – 20 juni 2023

   Investering € 2450 ex BTW

   Inclusief:

   • zes interactieve opleidingsdagen, met verschillende trainers
   • een groepscoach die beschikbaar is voor vragen of uitdagingen tussendoor
   • twee keer 1 op 1 coaching
   • drankjes, lunch en versnaperingen
   • professioneel verzorgde materialen
   • besloten community

   Start maart 2023

   Sessie 1 – 7 maart 2023
   Sessie 2 – 11 april 2023
   Sessie 3 – 9 mei 2023
   Sessie 4 – 13 juni 2023
   Sessie 5 – 11 juli 2023
   Sessie 6 – 12 september 2023

   Investering € 2450 ex BTW

   Inclusief:

   • zes interactieve opleidingsdagen, met verschillende trainers
   • een groepscoach die beschikbaar is voor vragen of uitdagingen tussendoor
   • twee keer 1 op 1 coaching
   • drankjes, lunch en versnaperingen
   • professioneel verzorgde materialen
   • besloten community

   in company traject

   Wij veranderen organisaties in vooruitstrevende werkplekken.
   Daarom leiden we ook in company groepen op tot Creative Changemakers.

   Offerte op maat

   Inspiratie start hier. Vandaag.

   Speciaal voor creative changemakers is er Chaos in de Orde – de Podcast.

   Een mysterieuze verdwijning en een zoektocht naar antwoorden. Er is alleen geen echte dader. Wél een heleboel slachtoffers. Want iedere dag werken duizenden mensen in een kantooromgeving, waarin ze hun creativiteit lijken te verliezen. Er is altijd wel een reden te vinden om niet buiten de kaders te denken. Om alles bij het oude te laten. Vooral in organisaties.
   ‘Zo doen we het nu eenmaal’, ‘dat kan hier niet’, ‘dat hebben we al eens geprobeerd’, ‘er is geen budget’…

   Chaos in de Orde is een zoektocht. Waar is onze creativiteit gebleven? Krijgen we die ooit nog terug?

   Met hulp van verschillende experts ontrafelt Rachel Levi hoe we oude patronen los kunnen laten en hoe we meesters kunnen worden in creativiteit en innovatie.

   Als je het kunt bedenken, kun je het creëren.

   – Rachel Levi, initiatiefnemer

   ‘Ik vond het plezierig om te merken dat ik omringd werd met gelijkgestemden. Ik werd superblij van de energie die ik kreeg van de sessies. Dankzij de sessies kon ik collega-adviseurs steviger adviseren op vorm, proces en communicatie. Ik heb door het programma ervaren dat ik veel ruimte heb in mijn werk om dingen anders te doen, meer dan ik denk. Ik laat nu veel meer van me horen en dat is nieuw voor mij. De uitspraak van Rachel: als je verandering wilt zien moet je de verandering zijn, is de aanleiding voor dit besef.’

   Christien ten Hoeve

   Adviseur Bedrijfsvoering & ICT bij Ministerie van Justitie en Veiligheid

   ‘Ik wilde meer vanuit mijn kracht handelen en waarde toevoegen binnen de organisatie. Het was heel fijn om dit programma met twee gelijkgestemde collega’s te doen. Met z’n drieën zijn we sinds de start op zoek gegaan naar manieren om wollige taal te omzeilen, onszelf blij te maken en anderen daarin mee te nemen. Nu maak ik als het om beleidsstukken en notities gaat, veel meer gebruik van methoden die tot de verbeelding spreken. Verhalen vertellen, ideeën zichtbaar maken met tekeningen en de combinatie ervan is mij supergoed bevallen. Ik heb ontdekt dat ik het fantastisch vind. Wat ik heel leuk vind is dat ik de werkvormen die ik aangereikt kreeg, meteen heb kunnen inzetten. En ik verzin nu ook zelf werkvormen vanuit mijn eigen talenten. Dat vind ik super!’

   Hiltje van Raalte

   Lean Teamcoach bij Gemeente Velsen

   ‘Dit programma heeft me een duidelijker beeld gegeven van wat ik kan, wat ik wil en hoe ik dat kan bereiken. Hierdoor voel ik meer vertrouwen en ben ik zichtbaarder geworden in mijn werk. Nu geef ik actief aan dat ik wil meedenken, of word ik gevraagd om bijvoorbeeld een factsheet over onze strategie uit te tekenen en zeg ik ja. Ik heb meer ideeën en flexibiliteit om sessies vorm te geven, ook online. Ik ben de aanjager geworden van verschillende initiatieven en laat nu anderen groeien, eigenaarschap pakken, en zichzelf zichtbaarder maken binnen de organisatie. Waar ik voorheen vaak de beperkingen zag kijk ik nu eerst naar de mogelijkheden. Daardoor ben ik sterker geworden in praktisch omdenken.’

   Angela

   ‘Toen mijn collega mij op de Creative Changemakers Class wees, schreef ik me dezelfde dag nog in. Ik las de informatie en voelde direct ‘dit gaat over mij’. Dankzij het programma, de energie van gelijkgestemden en alles wat ik heb geleerd, durf ik mezelf nu openlijk Creative Changemaker te noemen en spreek ik hardop uit dat ik creativiteit wil inzetten om beweging te faciliteren. Hierdoor kwam een mooi gesprek op gang over mijn inzet in de organisatie.’

   Maite van Someren–Baan

   Creative Changemaker/Beleidsmedewerker bij Hoogheemraadschap van Delfland